Erik Jakub Groch

(SK)
Brno po 23.7. ve 20:30
Košice út 24.7. v 19:00
Ostrava st 25.7. ve 20:30

Večnosť a vecnosť Erika J. Grocha

 

Narodil sa v roku 1957 v Košiciach. Básnik, autor rozhlasových hier a knižiek pre deti a mládež. V 70. a 80. rokoch sa zúčastnil aktivít slovenského kultúrneho undergroundu, po roku 1989 pracoval ako časopisecký redaktor, v súčasnosti sa venuje vlastnému vydavateľstvu Knižná dielňa Timotej. Vydal cez desať knižiek, najmä básnických, ako Súkromné hodiny smútku (1989), To(2000) alebo Infinity(2008). Derek Rebro o ňom napísal: „emocionálna nepreexponovanosť, často až vecnosť […] Grochovej poetiky autenticky zintenzívňuje aj duchovný rozmer jeho poézie, pretože o tom autor nereferuje pomocou náboženských rekvizít, ale žije ho pomocou prostých vecí, ktoré ho bezprostredne obklopujú.“