Peter Milčák

(SK)
Brno st 25.7. ve 20:30
Košice čt 26.7. v 19:00
Ostrava pá 27.7. ve 20:30
Wrocław so 28.7. ve 20:30

Modrý Peter – Peter Milčák

 

Básnik, prekladateľ z angličtiny a poľštiny, editor radu antológií slovenskej poézie v cudzích jazykoch, literárny vedec. Narodený 1966 v Krompachoch. Vyštudoval slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, potom pracoval ako učiteľ a knižný vydavateľ (Modrý Peter). Žije mezi Slovenskom, Bieloruskom a Kanadou. Vydal básnické zbierky Záprah pred zimou (1989) a Prípravná čiara 57/Preparation Line 57(2005) a literárnovednú štúdiu Postava a jej kompetencie v rozprávkovom texte (2006). „Milčákove najnovšie básne možno čítať ako sentencie na hranici filológie a filozofie či filozofovanie ozvláštnené metaforami,“ napísala o jeho druhej knihe Ľubica Somolayová.

 

 

Autor o polské literatuře

 

Mojím prvým vedomým kontaktom s poľskou literatúrou bola kniha Alfreda Szklarského Dvojník profesora Rawu (Sobowtór profesora Rawy), ktorú som si prečítal azda ako dvanásťročný. Meno autora sa mi vtedy videlo podozrivé. Bol som totiž presvedčený, že takú vzrušujúcu knihu mohol napísať len autor píšuci po anglicky a s anglicky znejúcim priezviskom. Omnoho neskôr som zistil, že Szklarsky sa narodil v Chicagu a do Poľska sa vrátil až ako štrnásť ročný, čo samozrejme nepridáva ani neuberá na hodnote textu, ani nič nemení na podstate môjho chlapčenského nadšenia i omylu.

Sťahovanie sa autorov z jednej krajiny do inej vynútené neraz aj politickými a spoločenskými okolnosťami občas máva vplyv i na celú literatúru. Uznanie, ktoré v zahraničí dosiahli autori ako Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz či Adam Zagajewski viedlo k väčšiemu a zaslúženému záujmu o súčasnú poľskú literatúru u prekladateľov, vydavateľov a napokon aj čitateľov v mnohých iných krajinách. Slovenská literatúra bohužiaľ nemala ani jediného takého autora, ktorý by sa počas svojho dlhodobého pobytu v zahraničí výraznejšie presadil a svojou autoritou a kvalitou diela otvoril pomyselnú bránu do veľkého literárneho sveta aj pre iných po slovensky píšucich autorov.

Zároveň mi je nesmierne sympatické úsilie Andrzeja Stasiuka, ktorý ako jeden z mála už roky vytrvalo zvýznamňuje priestor strednej a juhovýchodnej Európy. Tým, že ako vydavateľ neúnavne vyhľadáva  autorov z tohto teritória a že vo svojich knihách podáva autentické a premýšľavé správy z ciest po tejto časti Európy, aktualizuje hodnotu aj nášho vlastného životného priestoru, ktorú často nedokážeme alebo nechceme vidieť a oceniť.

Poľsko som kedysi s plnou vážnosťou nazval kráľovstvom poézie. Prekladová práca na veľkom výbere z poézie Zbigniewa Herberta, ktorý sme spolu s bratom Mariánom vydali vo vydavateľstve Kalligram vroku 2008, bola pre mňa nesmierne inšpiratívnou a poučnou lektúrou. V tomto roku mám vo svojom vydavateľstve Modrý Peter pripravený na vydanie výber z poézie Haliny Poświatowskej.